Monthly Archives: ינואר 2019

הרגע הזה שהבנתי שאני חכמה יותר מאיטרייה

הרגע הזה שהבנתי שאני חכמה יותר מאיטרייה

מי מאיתנו הבשלנים: החובבנים, המשקיענים, המחפפים, המנוסים, והאנוסים … לא נתקל בחפיסת איטריות אורז בעלת אופי נמרץ, קופצני וחסר שליטה.

הרי אין מצב לשלוף מהשקית הדחוסה היטב, פיסת איטריות בלי שכל תכולתה תגיב בהתרסקות חיננית לכל עבר ותנחת במקומות שגם אנחנו לא ידענו על קיומם במטבח.

ואז באה ההתגלות: למה לא להתחכם ולהפוך את היוצרות?

קודם מטבילים … ואז חותכים … בתיאבון !